Spread the love

“Wakin ako ung nag hasik ng lagim, ang rap ko ito pang inigles parang narinig mo si Rakim”

See our very own O.G. Pinoy emcee, Dcoy spit ill bars with South Jakarta’s A. Nayaka and Malaysia’s Tactmatic

Dcoy Socials:
Instagram: https://www.instagram.com/dcoyofficial/
Youtube: https://www.youtube.com/user/DcoyOfficial
Wika Clothing: https://www.facebook.com/Wika-Clothing-Company-220004952117892/